Vad är en utsläppsrapport?

Ett utsläpp rapport är ett dokument som innehåller information om resultaten av ett utsläpp kontroll, ett förfarande där de gaser och partiklar i avgasutsläpp skall ske. Den detaljnivå i en utsläppsrapport kan variera, beroende på syftet det används för, och handlingen kan vara formellt förseglas och undertecknat, eller i form av en mer avslappnad skiva som inte betraktas som en offentlig handling.

När utsläppen kontrollerna utförs på fordon, är fordonets ägare vanligtvis med ett intyg som visar huruvida fordonet uppfyller de utsläppsnormer i det område där det testades. Människor behöver oftast betala en mindre avgift för denna typ av utsläpp rapport, och för ytterligare exemplar om de vill. Många provningsanläggningar kan lämna in rapporten elektroniskt med myndighet som hanterar registrering av motorfordon, så det inte kommer att vara en fysisk kopia av ett intyg.

En mer detaljerad utsläppen från ett fordon kommer att omfatta en diskussion om vilken typ av utsläpp som identifierats under emissionsprovning, inklusive den sammanlagda tillförseln av vissa ämnen av intresse, t. ex. koldioxid. Den detaljerade rapport kan användas diagnostiskt när en bil inte klarar de utsläppsnormer för att avgöra vad som kan orsaka bilen att misslyckas, och hur den kan behandlas. Information kan också vara av intresse för förare som vill hålla sina utsläpp så låga som möjligt och till biltillverkare i processen för att testa nya bilmodeller.

Utsläppsrapporter finns också faciliteter såsom makt anläggningar där förbränningen används för att generera energi. Dessa utsläpp rapporterna kan arkiveras i enlighet med rättsliga krav, så att statliga inspektörer kan bekräfta att företaget regelbundet övervakning av utsläpp och hantera förändringar i utsläppsnivåer som behövs. De kan också vara beredda i form av bestyrkta handlingar som lämnas till regeringen att visa att ett företag uppfyller utsläppsnormer.

Människor också använda termen "utsläpp rapport" att hänvisa till en dokument som utfärdas av regeringen som diskuterar utsläpp i en viss region under en viss tidsperiod. Dessa dokument detalj totala identifierats utsläpp, luft fluktuationer kvalitet, och källan till olika utsläpp. De kan användas för att spåra historia av utsläpp, för att se vilka branscher är de mest ansvariga för utsläppen, och att visa att ett samhälle, stad eller region möte government normer för luftkvaliteten.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.