Vilka olika typer av förslag en begäran?

Det finns många olika typer av förslag ansökningar skapats av organisationer för en rad olika syften. Förslag förfrågningar är användbara när du försöker att förhandla om villkoren för tillhandahållandet av tjänster eller genom att begära resurser för operativa eller projektets behov. Ett förslag begäran används oftast för att säkra ett avtal med en annan organisation eller att skaffa kapital till ett specifikt ändamål.

Den vanligaste formen av ett förslag en begäran är ett beställt begäran, även känd som en begäran om förslag, RFP. Denna typ av förslag begäran får marknadsföras i en lokal eller industriellt offentliggörande av ett företag att direkt begära leverantörer att skicka in skriftliga förslag. Denna typ av förslag begäran är särskilt vanligt inom byggbranschen när man bygger och företag design kan begära konstruktion anbud lämnas in senast ett visst datum.

En annan form av förslag begäran är oönskad sort, där organisationen inte begär anbud ska placeras. Den spontana begäran om förslag kan vara en stående order som andra potentiella säljare och leverantörer måste alltid lämna in en begäran innan avtal kan övervägas. Oönskade begäran om förslag oftast i form av offerter eller förslag bidrag som måste lämnas in innan några åtgärder påbörjas.

I vissa fall kan om organisationen söker kompletterande finansiering eller avtal med en annan enhet, t. ex. en myndighet eller en leverantör, upprepa eller förnyelse begäran om förslag krävas regelbundet. Denna typ av RFP säkerställer att organisationen kan fortsätta att dra nytta av de resurser som en annan för en viss tid. De upprepar eller förnyelsen begäran om förslaget är en skriftlig förteckning över transaktioner och avtal mellan organisationerna.

En ytterligare form av RFP är näringslivets förslag, där ett företag går med på att utföra en viss tjänst eller tillhandahålla en produkt till en annan för ett visst pris. Varje företag har ett särskilt sätt att skriva och genomföra en affärsidé. Generellt sett är skrivandet av det förslag som förvaltas av försäljningen ledningsgrupp eller som administrativt stöd teamet på företaget då lämnas i enlighet med den andra partens krav.

När en organisation väljer att göra en ändring i en begäran om förslag eller kontrakt, det är oftast hanteras genom att skriva och lämna in en begäran om ändring i avtalet. Förslaget ändringen anges förändringen på avtalet i svart och vitt, så att båda parter är överens för juridiska ändamål. Det ändrade avtalet inklusive förslaget ändrar ersätter då det befintliga kontraktet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.