Vad är offentliggörande av information?

Offentliggörandet är en situation där information som tidigare inte känt för allmänheten är villigt fram eller avslöjas för folket. Upplysningar av detta slag är vanligt förekommande i affärsverksamhet, public service-arbetet och i världen att investera. Det finns ett antal olika sätt att hantera processen för offentliggörande, inbegripet användning av tryckta medier, presskonferenser, och elektroniska medier som TV eller Internet.

I många länder finns det särskilda lagar som styr processen för offentliggörande. Dessa informationsdokument förordningar inte bara ange vilken typ av information måste lämnas till allmänheten, men också ofta definiera vilka typer av information omfattas inte av utlämnande. Exempelvis kan information lagar kräva att livsmedelsföretagen offentligt identifiera de ingredienser som finns i deras produkter, men inte kräva hur mycket av varje ingrediens som används i slutprodukten.

Företag är oftast i fokus för mycket av offentliggörandet verksamhet som sker på daglig basis. Beroende på gällande lagstiftning, kan ett företag vara skyldiga att lämna ut viss information om en ny produkt, t. ex. en allmän lista över vilka komponenter som bildar den nya enheten. Ofta är patent före allmänt känd och försäljning av produkten påbörjas. Men i vissa länder, kan företaget gå vidare med att göra allmänt känd och att inleda försäljning av produkten, så länge patentet är korrekt in inom tolv kalendermånader från offentliggörande.

När det gäller investeringarna är det korrekt offentliggörande av information en viktig faktor för att upprätthålla etik och lämplig för alla typer av investeringar på marknaden. Offentliggörandet bidrar till att säkerställa att alla investerare har tillgång till samma uppgifter om prestanda för olika aktier, obligationer och andra värdepapper. Som sådan, alla som deltar på marknaden har samma möjlighet att utnyttja den information som de finner lämpligt. Denna typ av offentliggörande minimerar förekomsten av bedrägerier.

När utlämnande bedrägeri visar sig äga rum inom en investering marknad, de flesta marknader har riktlinjer och rutiner för att hantera situationen. Till exempel NASD (National Association of Securities Dealers) offentliggörande förfaranden som uttryckligen förbjuder användningen av insiderinformation för att skapa investeringar erbjudanden. Det bör fastställas att olaglig handel ägde rum, finns det ofta hårda ekonomiska påföljder, uppskov med handel privilegier och eventuellt fängelse om en domstol finner att svaranden gjort sig skyldig till insideraffärer.

Offentliggörandet kan hanteras med hjälp av tryckta medier. Detta medium används ofta av företag för att göra sina kvartalsvisa och årliga resultat kända för allmänheten. TV och radio har länge använts för att uppmana allmänheten till ny kunskap eller händelser som kan vara av intresse. Idag, för användningen av Internet gör offentliga tillkännagivanden och verkan utlämnande har blivit mycket vanligt med företag som sänder online pressmeddelanden, hålla investerare möten via webbkonferenser och även utsläppen av reklamfilmer som strömmas över Internet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.