Vad är en styrelse Advisors?

En styrelse rådgivare är en liten grupp människor som sammanträder regelbundet för att ge råd och styra ett företag. Ledamöter i styrelsen för rådgivare vanligtvis inte har en aktie i bolaget, och att de inte bära juridiskt ansvar för bolagets verksamhet. Vanligtvis små och startup företag använder en styrelse rådgivare så att de får en fastare grund att stå på sin marknad, och folk i styrelsen väljs på basen av expertis och prestige.

Det kan vara lätt att förväxla en styrelse med rådgivare och en styrelse, eftersom den oinvigde dessa två grupper kan låta likadant. Det är dock en styrelse en grupp tjänstemän som väljs av aktieägarna för att övervaka bolagets verksamhet, i motsats till personer som väljs av företaget. Medlemmar i en styrelse bär det juridiska ansvaret för de händelser som inträffar på deras klocka, och de får ersättning i lager eller kontanter för deras arbete.

Vissa personer kan också använda termen "styrelse rådgivare" att hänvisa allmänhet en grupp av personal sammankallas för att erbjuda rådgivning och hjälp med ett projekt. Universitet, till exempel, kan ha styrelserna för rådgivare att vägleda dem i känsliga frågor, och dessa organ kan också hjälpa till forskarlag och andra grupper. I detta fall är medlemmar i styrelsen valdes för sin kompetens och renommé på området, att se till att projektet genomförs på ett professionellt och etiskt sätt.

En delegation kan vara ett bra verktyg för att ett litet företag, särskilt som det expanderar och dess verksamhet börjar gå utom räckhåll och kunskap om bolagets tjänstemän. Eftersom ledamöterna i styrelsen inte har någon makt, de kan inte göra beslut för företaget, men de kan erbjuda användbara förslag baserat på forskning och erfarenhet. Storleken på dessa styrelser kan variera, men tre till 10 personer är vanligt, vilket garanterar ett brett spektrum av åsikter och erfarenheter.

När ett bolag har bildats, en styrelse skall inrättas för att tillfredsställa aktieägare. Däremot kan ett företag välja att behålla en styrelse rådgivare också, eller att integrera medlemmar från den rådgivande grupp till styrelsen. Många små företag hitta arbete i dessa styrelser är mycket användbara, eftersom medlemmar kan upptäcka potentiella problem, ge förslag till förbättringar, och fungerar som konsulter för nya projekt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.