Vad är Avvecklad verksamhet?

Avvecklade verksamheter innebär någon funktion för produktion av ett företag som antingen är på väg att fasas ut eller har redan upphört att äga rum. Detta kan omfatta produktionsanläggningar som har lagts ned och nu bjuds ut till försäljning. Avvecklad verksamhet redovisas på annat sätt fortlöpande verksamheter i bokföringen i bolaget.

Ett företag kan välja att lägga ner verksamheten i en anläggning eller en del av företaget på grund av ett antal faktorer. De produkter som framställs vid en viss anläggning kan bli föråldrade eller förlora sitt överklagande till köparna. Om utrustningen i anläggningen inte kan anpassas för att tillverka andra produkter som fortfarande utgör en säljbar produkt, kan beslut fattas om att stänga anläggningen och sälja av tillgångar relaterade till verksamheten innan några fler förluster sker.

Vid andra tillfällen kan verksamheten vid vissa anläggningar avbrytas på grund av geografiska frågor. Detta gäller särskilt när transportkostnader mellan anläggningar börjar tära på lönsamheten för att bibehålla en relativt avlägsna anläggningen eller på lagret. I det här fallet kan företaget välja att lägga ut produktionen till ett annat företag som är i närmare närhet och stänga av fjärrkontrollen anläggningen.

Samtidigt som avvecklad verksamhet kan omfatta ett beslut om att sluta producera vissa produkter, helt enkelt göra en förändring i en produkt linje inte utgör en verklig status av nedläggning för att en operation. Om utrymmen som används för produkt utgångna produkter är anpassade för att tillverka en annan produkt, är åtgärden klassificeras som fortsätter och skall inte behandlas som en tillgång som kommer att säljas. Nyckeln till att klassificeras som avvecklad verksamhet vilar i om tillgången inte har något större värde för företaget och bör säljas för att undvika eller minimera förluster. Om verksamheten kan anpassas eller räddas på något sätt och tillåtas att fortsätta fungera, är det operation som klassificeras som fortsätter.

Det är sällsynt att ett företag kommer att behålla äganderätten till avvecklade verksamheter under en längre tid. Vanligtvis är anläggningen tillsammans med all utrustning och andra tillgångar i samband med drift, bortskaffas så snart som möjligt. Detta ger bolaget möjlighet att undvika att betala ytterligare skatt på egendom och tillgångar som inte längre är produktiva.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.