Vad är en Bond Rating?

Bond betyg skall anses som ett sätt att mäta säkerhet i samband med en obligation, samt den övergripande kvaliteten på obligationslånet själv. Det finns flera faktorer som medverkar till att beräkna ett tillförlitligt obligation rating, med de flesta av de överväganden som centrerats kring den institution som utfärdar obligationen erbjudande. Det centrala vid fastställandet obligationens rating har att göra med finansiella ställning och anseende emittent av obligationerna. Enkelt uttryckt, har emittenten att kunna presentera en rimlig möjlighet att kunna hedra de villkor som styr utfärdandet av obligationer. Visar denna grad av ekonomisk kompetens bidrar till att säkra att alla investerare som väljer att köpa en eller flera obligationer från emissionen kan rimligen förvänta sig att återvända både nyinvesteringar och eventuella ackumulerade intresse som förlängs som en del av köpet. Tillsammans med visa förmåga att slutligen hedra villkoren för obligationslån, kommer obligationen riskklassificeringsförfarandet anser också möjligheterna för emittenten att uppfylla den ursprungliga tidsplanen för räntebetalningar, liksom tidsplanen för återbetalning av principen investering. är Investeraren inte kvar att undersöka och komma fram till en obligation betyg utan hjälp utifrån. Det finns ett antal kompetenta bedömningar serviceorganisationer att rutinmässigt i en uppdelning av relevanta faktorer som kan påverka processen Bond betyg. Efter att ha utvärderat varje faktor som är inblandad i att komma fram till bond rating, använder de i allmänhet en enkel klassificering för att tillhandahålla en enkel slutpoäng på lönsamhet i intjänande av obligationslån. Flesta tjänster använda ett betygssystem som sträcker sig från AAA som en indikator på högsta möjliga betyg, en poäng till D, som representerar minst önskvärda av obligationer.

Forska Bond rating är alltid ett bra beslut för potentiella investerare. Det är viktigt att notera att de omdömen som utfärdats av ett flertal olika tjänster, är det oftast en god idé att gräva lite djupare och hänsyn till de individuella faktorer som ledde till obligationsmarknaden kreditbetyget av en viss rating tjänst. Undersöker flera olika källor för obligationen betyg hjälper investeraren möjlighet att göra ett mer välgrundat beslut om huruvida vi skall köpa en obligation eller leta efter ett annat investeringsobjekt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.