Vad är ett Köp Limit Order?

Köp limiterade order är order till en mäklare som innebär att köpa ett visst bestånd eller säkerhet endast när tillgången når ett bestämt pris. I händelse av att säkerheten inte ätit minst nå det pris som anges i den köper limiterad order, order om att mäklaren är ej utförda så länge investeraren väljer att återkalla köpa limiterad order.

Investerare kommer att ibland väljer att ange ett köp limiterad order som ett sätt att få till ett lönsamt företag. Genom att sätta en gräns pris på en viss säkerhet, är det möjligt för investerare att bestämma den punkt där investeringen skulle vara värt att driva. Generellt sett är priset låst med förväntan att säkerheten kommer att fortsätta att öka i värde och så småningom leder till en stor vinst av transaktionen.

Placering köpa en limiterad order anses vara ett av de säkraste tillvägagångssätt för att förvärva nya värdepapper för portföljen. I händelse av att aktier eller obligationer inte når upp till det pris som anges i beslutet, har investeraren inte vara oroliga att sälja ett innehav som inte presterar som förväntat. En annan fördel är att köpa limitorder inte binda upp några av de ekonomiska resurser som finns hos investeraren. Detta inkluderar kredit förlängas med en förmedling för investeraren, samt privata kreditlimiter och likviditet.

En buy limitorder kommer att förbli i kraft tills transaktionen äger rum och är avslutad, eller när investerare väljer att dra tillbaka beslutet. Vanligtvis är en köp limitorder tillbaka när gränsen priset inte uppnås inom en tidsram som investeraren anser vara rimlig. Med relativt liten risk och potential att leda till en hel del extra vinst för investeraren, är buy gränsen för ett populärt verktyg för många investerare.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.