Vad är en Vermögensteuer?

En reavinstskatten är en skatt som förfaller när en tillgång genererar någon form av vinst. Vinster kan uppnås när kapital tillgångar säljs till ett högre pris än vad som betalades ursprungligen för tillgångar, eller när tillgångarna genererar någon form av högre värde, till exempel i form av ränta. Beloppet för kapitalvinstbeskattning baseras på ökningen av värdet på den tillgång, inte i den totala värde, som skulle omfatta de initiala kostnaderna för förvärvet av tillgången.

Eftersom reavinstskatten är förknippade med det totala beloppet av kapitalvinster som samlats ihop av en organisation, är det möjligt för en investerare att kompensera vinsterna av en tillgång genom att ådra sig en förlust på en annan tillgång. Det är den totala vinsten som används för att avgöra hur mycket skatt på kapitalvinster är för en given tidsperiod.

En skatt på kapitalvinster kan gälla alla typer av investeringsvara. I händelse av att fastigheter som mark och byggnader säljs med vinst, en kapitalvinstskatt kommer att gälla. Det enda undantaget från denna regel är när försäljningen innehåller den huvudsakliga hem för investeraren. En reavinstskatten kan också tillämpas på sådana finansiella instrument som aktier av lager, olika typer av förvaltningsfonder som genererar årliga intäkter, och även försäljning av antikviteter.

Beroende på vilket land de är bosatta, de exakta reglerna för vilka tillgångar som är föremål för en kapitalvinstskatt varierar. Många nationer har genomfört vad som kallas en kapitalvinst skattebefrielse. Det är, är det möjligt för investeraren att realisera en viss mängd av realisationsvinster från hans eller hennes innehav före skatter kommer att övervägas betalas. Generellt, är graden av detta undantag fastställas på en nivå som anses göra det möjligt för medborgare med en blygsam inkomst och en motsvarande vinst av kapital att ta på sig lite eller ingen skatt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.